Privacybeleid

Laatste update: 25 januari 2019 versie 1,01

De Verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, worden verwerkt door PaSMaN vzw, Excelsiorlaan 43, 1930 Zaventem, bedrijfsnummer 0720.550.444, in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

Beginselen van de verwerking van persoonsgegevens

PaSMaN vzw erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonsgegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Zij bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrije verkeer van deze gegevens (hierna GDPR) voor zover mogelijk en wenselijk.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘ betrokkene ‘). PaSMaN vzw beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die zij alleen voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden zal verwerken en die zij niet langer zal behouden dan nodig is voor de realisatie van deze doeleinden.

PaSMaN vzw kan informatie (zowel via deze website als via andere media aangeleverd) verwerken die onder andere volgende persoonsgegevens van de betrokkene kan bevatten:

Met betrekking tot de evenementen georganiseerd door PaSMaN vzw

 • Persoonlijke contactgegevens
  • Achternaam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder te vervolledigen. PaSMaN vzw zal deze persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de volgende doeleinden:

 • Administratieve taken met betrekking tot het abonnement van de betrokkene op PaSMaN vzw Evenementen;
 • Uitnodiging van de betrokkenen op evenementen georganiseerd door PaSMaN vzw
 • Kwaliteitsdoeleinden: zowel voor de evaluatie van onze diensten als voor de kwaliteit van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt
 • Direct marketingdoeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten die PaSMaN vzw campus kan bieden aan de betrokkene)

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn rechten, zoals beschreven in de GDPR, uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) ter inspectie op te vragen.

 • Recht op rectificatie

De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

 • Recht op gegevenswissing (“Recht om vergeten te worden”)

Indien de betrokkene wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met PaSMaN vzw via PaSMaN@cranium.eu om de verwijdering van persoonsgegevens aan te vragen middels een eenvoudig, gratis verzoek. De betrokkene erkent dat, indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt of de verwijdering ervan wordt aangevraagd, PaSMaN vzw niet in staat zal zijn om de diensten te leveren.

 • Recht op bezwaar

Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing wenst te ontvangen, is de betrokkene gerechtigd om dergelijk verzoek in te dienen via e-mail naar PaSMaN@cranium.eu of zich af te melden met de link beschikbaar in PaSMaN vzw e-mails. Houd er rekening mee dat de betrokkene geen recht op bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen PaSMaN vzw en de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene (bijvoorbeeld : facturatie van de bestelde trainingen aan de betrokkene of de vennootschap van de betrokkene …).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om een klacht in te dienen 

Indien u op enig moment van mening bent dat PaSMaN vzw inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mailadres: contact@apd-gba.be.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar PaSMaN@cranium.EU. Hier kan u tevens terecht voor verdere vragen.

Voor alle bijkomende informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

PaSMaN vzw zal zich onthouden van het bekendmaken van persoonsgegevens aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen. De persoonsgegevens van betrokkenen zullen alleen aan derden of externe partijen worden meegedeeld op voorwaarde dat de toestemming van de betrokkenen is verkregen.

PaSMaN vzw erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal PaSMaN vzw passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van cookies

PaSMaN vzw verwerkt via haar website ook persoonsgegevens die automatisch worden verzameld, zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de website bezocht en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van cookies. PaSMaN vzw zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen, zodat bijvoorbeeld wanneer u de website weer bezoekt, hoeft u niet om uw taal te selecteren eens te meer. Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Als u niet dat een website om cookies te plaatsen op uw computer wilt, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Hoe uw cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Houd in gedachten dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet zo aantrekkelijk of het zal niet mogelijk zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken. PaSMaN vzw doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de website loopt soepel. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

PaSMaN vzw gebruikt verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website kan worden uitgevoerd in de beste mate. Voor het gebruik van deze cookies, PaSMaN vzw heeft een legitiem belang. De andere cookies (CatAccCookies in het bijzonder) op de website, worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraanPaSMaN vzw is onderworpen. Meer informatie over de rechtmatigheid van de verwerking is te vinden in de volgende tabel.

De volgende tabel ziet u welke cookies welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaartermijn van de gegevens en de rechtvaardiging van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

Persoonsgegevens Doel van de verwerking Cookie Rechtmatigheid van de verwerking Bewaartermijn
Cookie ingesteld door de UK cookie toestemming plugin om te registreren dat u het feit aanvaardt dat de site maakt gebruik van cookies.Cookie ingesteld door de UK cookie toestemming plugin om te registreren dat u het feit aanvaardt dat de site maakt gebruik van cookies. Om te kunnen onthouden wanneer de gebruiker geaccepteerd heeft dat de website maakt gebruik van cookies. CatAccCookies Wettelijke verplichting: Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende privacy en elektronische communicatie 30 dagen
Sessie-cookie ingesteld door Facebook die wordt gebruikt omwille van website prestaties. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. sf_pixel_ratio Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie
Sessie-cookie ingesteld door Facebook die wordt gebruikt omwille van website prestaties. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. spb_image_resizer_pixel_ratio Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie
Cookie ingesteld door Facebook, dat een UNIX timestamp bevat en een volgnummer gebruikt voor analyse en onderzoek. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. act Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie
Cookie ingesteld door Facebook die uw Facebook gebruikersnaam bijhoudt wanneer u bent ingelogd. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. c_user Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 90 dagen
Cookie ingesteld door Facebook dat statistische gedrag over uw browser tracks. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. datr Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 2 jaar
Cookie ingesteld door Facebook die de browser-ID en user-ID bijhoudt. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. FR Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 90 dagen
Sessie-cookie ingesteld door Facebook die wordt gebruikt omwille van website prestaties. Performance m_pixel_ratio Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie
Cookie ingesteld door Facebook gebruikt voor site-functies en diensten. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. presence Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie
Cookie ingesteld door Facebook omde browser te identificeren voor login verificatie doeleinden en om vriendensuggesties te verbeteren. De cookie identificeert browsers voor de doeleinden van login verificatie. SB Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 2 jaar
Cookie ingesteld door Facebook om het sessienummer, sessie geheim, secure flag en een unix timestamp bij te houden. Om te kunnen als een gebruiker te willen, te delen en te verbinden met de CRANIUM Social Media pagina. XS Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 90 dagen
Google AdSense is een cookie van google.com. Deze cookie bevat een unieke ID die google gebruikt om de voorkeuren van gebruikers te onthouden. Om te kunnen laten zien en laat de gebruiker gebruik maken van de embedded Google Maps. NID Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 6 maanden
Een cookie die wordt gebruikt zodat de websitebezoeker niet iedere keer het gebruik van cookies hoeft te accepteren wanneer de website bezocht wordt. WordPress gebruikt deze cookie wanneer een gebruiker naar de loginpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker zijn webbrowser is ingesteld op toestaan of weigeren van cookies. wordpress_test_cookie Gerechtvaardigd belang: goede werking van de website 1 sessie

 

We maken ook gebruik van Google Analytics, kan deze derde partij ook cookies op uw apparaat namens ons wanneer u dePaSMaN vzw website om hen in staat stellen de diensten die zij leveren.

We hebben echter geen controle over de verspreiding van deze cookies. Daarom willen wij u verwijzen naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

Wijzigingen in onze Privacy Policy

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op dePaSMaN vzw website. Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van ons privacybeleid wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan om ons privacybeleid periodiek te lezen.

Pin It on Pinterest